Sesiuni de  instruire privind tehnologiile moderne de cultivare, recoltare și postrecoltare a pomușoarelor.

Pentru a fi competitivi pe piața internțională, membrii Asociației sunt invitați permanent la instruiri și sesiuni de informare privind inovațiile apărute în procesul de creștere, cultivare și postrecoltare a pomușoarelor. În anul 2018, am organizat 3 instruiri cu privire la producerea căpșunului, zmeurei și murului în cadrul „Winter Berry School”, iar în 2019 organizăm 10 instruiri în câmp deschis, cu demonstrarea tehnologiilor moderne aplicate.

Facilitarea schimbului de bune practici prin organizarea de vizite de studiu naționale și internaționale.

Invățarea continuă este unul din elemenetele care asigură o dezvoltare durabilă. Pentru a prelua experiența celor mai buni din domeniul producerii pomușoarelor, Asociația a organizat și a participat la multiple vizite de studiu în Serbia, Bosnia și Herțegovina, Italia pentru a prelua cunoștințele teoretice și testate în practică ale experților internaționali.

Consultanță privind marketingul la export și facilitarea comunicării între producători și cumpărătorii internaționali.

Dacă vă propuneți să lansați sau să dezvoltați afacere existentă, dar nu dispuneți de cunoștințele necesare, „Pomușoare Moldovei” prin intermediul experților săi, vă va oferi consultanță necesară inclusiv determinarea strategiei de marketing, elaborarea planului de export și identificarea sistemului de distribuție optim pentru afacerea dvs.

Organizarea și participarea la târguri și expoziții.

Promovarea consumului de pomușoare la nivel local și poziționarea produselor moldovenești pe piața locală și internațională este un alt obiectiv al asociației. Astfel, organizăm anual, câte 3 ediții a târgului de pomușoare „Summer berry fair”, în cadrul căruia stimulăm consumul de pomușoare direct de la producător, participăm cu standuri colective la expoziții ca „Fabricat în Moldova”, „Winter Charity Bazar”, „Farmer”, etc.

Servicii de instruire în antreprenoriat, consultanță și elaborarea dosarelor  pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Asociația „Pomușoarele Moldovei” oferă membrilor săi consultanță și suport în pregătirea aplicațiilor pentru granturi și credite preferențiale pentru dezvoltarea afacerii. Programele „Subvenții în avans”, „Subvenționare”, „Femei în afaceri”, „Start pentru tineri”, programele de granturi ale Proiectului USAID „Agricultura performantă în Moldova” sunt doar câteva dintre sursele financiare care te pot ajuta să creezi o afacere sustenabilă.

Protejarea pieții interne și setarea regulilor de joc pentru producătorii autohtoni.

Asociația „Pomușoarele Moldovei” are o conlucrarea fructuoasă cu instituțiile statului, implicîndu-se activ în procesul decizional și venind cu propuneri și amendamente la actele normative și legislative. Am fost implicați activ în procesele: includerea profesiei de bacifer în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, efectuarea modificările regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, etc.