Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului, Asociația și-a focusat activitatea pe câteva domenii prioritare:

Protejarea pieții interne și setarea regulilor de joc pentru producătorii autohtoni.

Asociația „Pomușoarele Moldovei” are o conlucrare fructuoasă cu reprezentanții statului, fiind membru a grupurilor de lucru organizate pentru consultarea și realizarea diverselor inițiative, se implică activ în promovarea diverselor norme legislative, care pot proteja și stimula dezvoltarea sectorului.

Facilitarea schimbului de bune practici prin organizarea de vizite de studiu naționale și internaționale.

Performanța poate fi obținută printr-un proces de învățare continuu și implementarea noilor tehnologii, astfel Asociația stabilește parteneriate cu organizații naționale și internaționale și facilitează schimbul de bune practici prin organizarea de vizite de studiu la diverse producători și procesatori cu experiență.

Sesiuni de  instruire privind tehnologiile moderne de cultivare, recoltare și postrecoltare a pomușoarelor.

Pentru a fi competitivi pe piața internțională, membrii Asociației sunt invitați permanent la instruiri și sesiuni de informare privind inovațiile apărute în procesul de creștere, cultivare și postrecoltare a pomușoarelor.

Consultanță privind marketingul la export și facilitarea comunicării între producători și cumpărătorii internaționali.

Asociația oferă consultanță privind determinarea strategiei de marketing, elaborarea planului de export și este o platformă de comunicare pentru producători și cumpărătorii internaționali.

Organizarea și participarea la târguri și expoziții.

Promovarea consumului de pomușoare la nivel local, este un alt obiectiv al asociației, fiind un element prin care se dezvoltă sectorul. Organizarea anuală a târgului de pomușoare „Summer berry fair” și participarea la alte evenimente asemenătoare sporesc vânzările producătorilor locali mici și mijlocii.

Servicii de instruire în antreprenoriat, consultanță și elaborarea dosarelor  pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Fondurile nerambursabile sunt unul din elementele destinate dezvoltării sectorului agricol, iar noi susținem producătorii autohtoni, prin organizarea de instruiri și oferirea de consultanță pentru accesarea fondurilor nerambursabile.