Oportunitate de grantr (co-finanțare) pentru modernizarea sau achiziționarea echipamentelor pentru pre-răcirea și păstrarea pomușoarelor

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului AMIB „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).

La momentul actual, 95% dintre producătorii de pomușoare își comercializează recolta de pomușoare fără a parcurge etapele necesare de post-harvesting (pre-răcire, sortare, calibrare, păstrare în frigider). Acest  aspect influențează negativ asupra perioadei de păstrare și respectiv asupra venitului obținut de fermieri mici și mijlocii, care din cauza perisabilității producției în stare proaspătă, înregistrează profit ratat.

Pentru a atinge obiectivele propuse, proiectul AMIB intenționează să co-finanțeze, prin acordarea de granturi, modernizarea sau dezvoltarea de la „0”:

–          Camere de pre-răcire. Atât în cadrul frigiderelor, cât și de tip Carry (mobil, amplasat pe bus);

În cadrul AMIB se vor acorda granturi în valoare de până la 60.000 MDL, dar nu mai mult de 50%, din costul echipamentului. Unul și același beneficiar poate solicita susținere pentru finanțarea unei singure inițiative. În total 2 (două) granturi.

Pentru a solicita Termeni de referință în formă defășurată, expediați un mesaj la adresa: sergiu.ipatii@cca-ngo.org.

Coordonator proiect AMIB, acces la piata, Sergiu Ipatii

Leave a Reply

Your email address will not be published.