Concurs de selectare a beneficiarelor în obținerea finanțării la tratarea termică a solului în spații protejate

TERMENI DE REFERINȚĂ

     privind selectarea beneficiarilor  în obținerea  co-finanțării  la tratarea solului cu aburi în spații protejate

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de producere a pomușoarelor în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).

Justificarea Proiectului  

La momentul actual sectorul de producere a pomușoarelor în spațiu protejat (căpșuni) și  a materialului săditor la unele specii  de arbuști fructiferi ( cornul, cătină albă, căpșunul, goji) și căpșunul, se confruntă cu mai multe probleme ce ține de:

 • Producția scăzută de fructe : La utilizarea intensivă a solului mai mulți ani la rând în spațiu protejat , are loc formarea intensivă a bacterilor si agentilor patogeni ramase in sol, ceea ce îngreunează creșterea sănătoasă a plantelor  și formarea fructelor.Planta fiind sănătoasă ,formează fructe mai multe și calitative.
 • Calitatea joasă a  materialului săditor : Pentru a fi competitivi cu producția pomușoare  pe piața națională și cea internațională, agriculturii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent , mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, uneori chiar cu semne de boli și dăunători, ca rezultat al  nedezinfectării solului și  nerespectarea altor procedee tehnologice înainte de plantare .

Procedeul tehnologic de tratare a solului cu aburi care este tot mai des utilizat in tratarea serelor si solariilor , și care are următoarele avantaje de aplicare :

– distruge bacteriile și bolile care sunt în sol;

– distruge capacitatea de înmulțire a semințelor de ierburi din sol;

– umezește și încălzește solul, ceea ce contribuie la creșterea mai rapidă a plantulelor;

– semințele de cultură  cresc în condiții egale ceea ce asigură un rezultat bun la toate plantele.

Proiectul  AMIB are ca scop promovarea practicelor agrotehnice, care contribuie la ridicarea productivității și calității fructelor, micșorarea cheltuielilor de menținere a terenului în stare curată, ridicarea calității material săditor bacifer.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

CCA– Centrul de Consultanță în Afaceri

Pomușoare – fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

m.p.- metru pătrat.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a granturilor de cofinanțare pentru tratarea solului  pot fi întreprinderile agricole și persoanele fizice ,care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să posede cel puțin 1 an experiență în producerea pomușoarelor sau a  materialului săditor bacifer;
 • Să posede teren protejat( seră, solariu) cu suprafața minimă de 50 m.p.  unde va planta :

– căpșunul pentru fructe în teren protejat;

– material săditor de :căpșun, cătină albă, corn, goji, măceș, cătină albă, agriș.

Nu se vor cofinanța:

 • Sere in stadiu de construcție;
 • Sere rău menținute;
 •  Așa zise,, pepiniere’’  pe  care producătorul folosește cu scop de a culege  producția de fructe, astfel diminuând  calitatea materialului săditor.
 •  pepiniere deja existente, care nu respectă tehnologia de cultivare.

    Procedura de cofinanțare. Limita Bugetului

Mărimea cofinanțării constituie maximum 20 000 lei per beneficiar ( pentru suprafața maximă a  serei  de 1000 m.p.). În caz dacă seră are o suprafață mai mare de 1000 m.p., beneficiarul se angajează să achite restul suprafeței dezinfectate cu aburi.

CCA NU  VA ACORDA   suma cofinanțării beneficiarelor selectați  pentru tratarea solului cu aburi  , dar va angaja o companie care va presta  servicii de tratare a solului cu aburi în spațiu protejat la 4 beneficiari selectați.

Suma cofinanțării per beneficiar  poate fi mărită dacă, se observă impactul major asupra sectorului de producere a pomușoarelor sau a materialului săditor bacifer. 

 

Metoda de selecție.

Selectarea beneficiarelor pentru executarea procedeului tehnologic descris mai sus  are loc după principiul -Primul venit, Primul servit !!

Un Beneficiar poate beneficia o singură dată de un tratament cu aburi în  cadrul acestui concurs  organizat de Finanțator.

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Solicitare de participare la concurs  ;

2) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru persoane juridice).

 

 •  După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limita de recepționare a dosarelor este 10 Septembrie 2017.
 • Rezultatele Tenderului  vor fi anunțate până în data de 13 Septembrie 2017.

 CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea finanțării, se transmite pe parcursul perioadei menționate pe   adresa:

ddodica@cca-ngo.org

sau  adresa poștală:

AO Centrul de Consultanță în Afaceri ONG, MD-2004

or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ddodica@cca-ngo.org or sunați pe numărul de telefon : 068225589

Leave a Reply

Your email address will not be published.