Despre asociație

Asociația Obștească „Pomușoarele Moldovei” este o organizație nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, creată prin libera manifestare a producătorilor de pomușoare. Fiind fondată în anul 2012, aceasta prin activități permanente contribuie la dezvoltarea sectorului pomușoarelor prin promovare de modificări legislative, organizare de instruiri pentru producătorii de pomușoare, organizare la târguri cu comercializare „Summer Berry Fair” și participare la târguri și expoziții.

Asociația „Pomușoarele Moldovei” susține creșterea productivității, a calității și a accesului la piață a pomușoarelor pentru bunăstarea membrilor săi.

Asociația „Pomușoarele Moldovei” este o organizație națională și reprezentativă a producătorilor de pomușoare, care realizează sarcini prioritare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului.

  1. Instruire și inovație;
  2. Încredere reciprocă;
  3. Deschidere, comunicare și transparenţă;
  4. Perseverență, acțiune și muncă;
  5. Integritate, onestitate și corectitudine;
  6. Activism civic și scop comun.
  • Susținerea sectorului și îmbunătățirea continuă a activităților economice ale membrilor săi în domeniul producerii pomușoarelor și comercializării acestora;
  • Promovarea politicilor sectoriale în domeniul pomușoarelor;
  • Participarea la elaborarea proiectelor de legi și avizarea acestora, la elaborarea programelor economice și deciziilor în domeniul producerii și comercializării pomușoarelor;
  • Reprezentarea membrilor săi în relațiiile cu organizațiile publice, de stat, cu organele puterii administrației de stat.

Sectorul de pomușoare în Moldova

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate circa 4 mii ha de plantații de pomușoare a constituit circa 14 mii tone de produse. Suprafețele ocupate de culturile bacifere sunt într-o creștere dinamică în ultimii ani de la 1000 de hectare înregistrate în 2010, până la 4 mii hectare înregistrate în 2018. În anul 2018 exportul de pomușoare a crescut cu 64% și a constituit 2800 de tone, sau cu 1000 de tone mai mult față de anul 2017. Cei mai mari consumatori de pomușoare în UE sunt Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia. Cele mai cultivate pomușoare în Republica Moldova sunt căpșunul, zmeurul, coacăzul negru.